Zoekveld

Vacature groepsleiders midden- en bovenbouw

De vereniging voor Bijzonder Onderwijs op Algemene Grondslag,

St. Michaëlstraat 30, 5421 NK Gemert.

Jenaplanschool De Pandelaar

 

vraagt zo spoedig mogelijk

een groepsleider bovenbouw

WTF 0,5000

langdurige vervanging tot de zomervakantie

 

en we zoeken m.i.v. 01 januari 2020

een groepsleider middenbouw

WTF 1.000 (of 2x wtf 0,5000)

vervanging zwangerschapsverlof tot de zomervakantie

met mogelijk doorstroom naar een reguliere baan

na de zomervakantie.

Wij zijn op zoek naar een collega met passie voor het jenaplanonderwijs, die samen met het team wil werken aan een fijne, warme, opbrengstgerichte school en die vernieuwend en uitdagend wil zijn in de geest van Peter Petersen.

Basisschool de Pandelaar is een Jenaplanschool. Wij werken elke dag met veel enthousiasme samen met 250 kinderen en hun ouders. Kinderen kunnen en mogen zich ontwikkelen op hun eigen manier en tempo, met inzet van al hun talenten. In de 10 stamgroepen bieden wij een veilige en warme leeromgeving, waar gesprek, werk, spel en viering centraal staan. Wij willen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot kritische, zelfstandige en empathische mensen met respect voor elkaar en voor de omgeving. Wij zijn er trots op om dit met een enthousiast en betrokken team in samenwerking met ouders vorm te kunnen geven. Verdere informatie en gegevens zijn te vinden op onze website: www.depandelaar.nl.

 

Belangrijkste eigenschappen

- iemand met een open, warme persoonlijkheid;

- iemand die inspirerend en betrokken is;

- iemand die de jenaplanvisie kan en wil uitdragen;

- iemand die flexibel en nauwgezet kan werken;

- iemand die goed kan plannen en organiseren;

- iemand die goed kan samenwerken;

- iemand die zich wil blijven ontwikkelen.

 

Opleiding en ervaring

- Pabo-diploma;

- Jenaplanopleiding, dan wel de bereidheid deze op termijn te volgen;

- Gymbevoegdheid, dan wel de bereidheid deze op korte termijn te volgen.

 

Aanvullende informatie

- Voor de bovenbouw zijn we op zoek naar een vervanger die zo spoedig mogelijk een langdurige vervanging kan invullen in een bovenbouwgroep, wtf 0,5000.

- Voor de middenbouw zoeken we iemand die dit schooljaar het zwangerschapsverlof vervangt van twee groepsleiders in de middenbouw. In totaal is dit een volledige week.

- Na de zomervakantie starten we een nieuwe middenbouwgroep op. De intentie is om degene die het zwangerschapsverlof invult dan door te laten stromen naar de nieuwe middenbouwgroep in een reguliere baan (bij gebleken geschiktheid).

- Informatie met betrekking tot de procedure en de vacature kunt u opvragen bij Sjanny Kusters, interim directeur. - E-mail: vacature@depandelaar.nl

- Telefoon 0492-364031

 

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren naar deze mooie baan op deze mooie school.

De sollicitaties, voorzien van CV en referenties, kunnen t/m woensdag 9 oktober 2019 per mail worden gestuurd naar vacature@depandelaar.nl.

 

De gesprekken vinden plaats in de week van 21 t/m 25 oktober.

Proeflessen kunnen een onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn en zullen in overleg gepland worden.

 

Jenaplanschool De Pandelaar

St. Michaëlstraat 30

5421 NK Gemert

 

Nieuwtjes Overzicht