Zoekveld

Pandelaatje

Het Pandelaa'tje is onze nieuwsbrief. Hierin delen we actuele en belangrijke zaken met onze ouders/verzorgers. Kinderen schrijven er stukjes voor, met foto's laten we zien wat er op de Pandelaar gebeurd is en het is een belangrijk medium om met ouders/verzorgers te delen wat er speelt en waar we mee bezig zijn in de stamgroepen en daarbuiten.

Op vrijdag ontvangen alle ouders/verzorgers het Pandelaa'tje via de schoolapp en per mail.