Zoekveld

Missie en visie

Wij zien de school als een oefenplaats voor het latere leven als verantwoordelijk, zelfstandig en sociaal mens.

De Pandelaar is een basisschool die open staat voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers, ongeacht ras, geslacht, sociaal milieu, beperking, levensbeschouwing, nationaliteit, etc. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, heeft zijn eigen talenten en  zijn  eigen  leerstijl.  Het  Jenaplanonderwijs  wil  het unieke  van  ieder  kind benadrukken. Elk kind krijgt de ruimte om in zijn eigen tempo te leren en zijn eigen talenten te ontwikkelen. Wij zijn er trots op om dit met een enthousiast en betrokken team in samenwerking met ouders vorm te kunnen geven.
 

Dus: SAMEN WERKEN AAN SAMENWERKEN
 

Taal en rekenen zijn landelijke speerpunten binnen het onderwijs. De Pandelaar onderstreept dit en wil kinderen stimuleren om te presteren. Alleen aandacht voor de vaardigheden van rekenen en taal, gaat voorbij aan de totale kijk op het kind in onze samenleving in de breedste zin van het woord. Onze pedagogische uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag. Opvoeden en onderwijzen kun je niet los van elkaar zien.
 

Dus: ZONDER RELATIE, GEEN PRESTATIE
 

Alle cognitieve en pedagogische aspecten in onze wereld en ons leven die we onze kinderen aanbieden, maken dat zij kunnen groeien en bloeien.