Zoekveld

Wat is Jenaplan

Grondlegger van het jenaplansysteem was Peter Petersen uit het Duitse Jena. In 1924 probeerde hij een nieuwe vorm van onderwijs uit, waarbij hij kinderen van verschillende leeftijden samen in één groep zette. Dat groeide uit tot een school voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Eind jaren ’40 van de vorige eeuw ontwierp hij een totaalopzet voor het onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar. In de jaren ’50 en ’60 ontstonden er verschillende jenaplanscholen in Duitsland.

De eerste Jenaplanschool in Nederland werd opgericht in 1962. De stichting Jenaplan is in 1968 opgericht in ons land. Jenaplanschool De Pandelaar startte in 1979 in Gemert.

Peter Petersen: gaat uit van het begrip opvoeding. “Onderwijs ligt ingebed in de opvoeding. De mens wordt pas mens door opvoeding en dit proces duurt een leven lang.”
 

Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren, ouders en stakeholders (buurt, wijkpolitie, VELT, LEV-groep  enz.) omvat. Leraren zijn er professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. De leraren mogen daarom een bewuste keuze van de ouders voor de school verwachten. Het onderwijs in de school is gericht op de opvoeding van kinderen in de breedste zin van het woord. 

Kinderen leren door deel te nemen aan de  Jenaplan basisactiviteiten, spreken, spelen, werken en vieren. Wij gaan er vanuit dat kinderen verschillend zijn en via verschillende wegen leren. Dat is het startpunt van alles wat de kinderen wordt aangeboden op school. We spreken in het Jenaplanonderwijs van stamgroepen. In deze stamgroepen zitten kinderen van 3 leerjaren bij elkaar in de groep, zodat ieder kind een keer de rol van jongste, middelste en oudste ervaart. Ook willen we de kinderen hiermee een sterke, sociale omgeving aanbieden waarin zij van elkaar kunnen leren en de ruimte hebben om te spelen en te leren met de leeftijdsgroep waar zij het beste aansluiting bij vinden. Door deze omgeving kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen.

Binnen de stamgroep wordt gekeken naar momenten waarop de kinderen allen als groep benaderd worden. Er zijn ook momenten waarbij wij het belangrijk vinden om een aantal zaken doelmatig aan te leren, maken we instructiegroepen. Dan zitten de kinderen qua leeftijd en/of niveau bij elkaar. De stamgroep blijft als groepsproces de rode draad in onze school.