Zoekveld

Geschiedenis

Jenaplanschool De Pandelaar is gestart in 1979. Dit was een initiatief van een groep mensen uit Gemert-Laarbeek die een basisschool wilde realiseren met een vernieuwende onderwijsvisie. Het unieke kind moest centraal gesteld worden. Ze wilden meer oog voor individuele capaciteiten en talenten. Het onderwijs moest dit mogelijk maken. Dit vonden ze terug in de visie van Peter Petersen (grondlegger van het Jenaplanonderwijs).  

Wij zijn een vereniging, wat onder meer inhoudt dat de leden (ouders/verzorgers) toezichthouder zijn en zitting kunnen hebben in het schoolbestuur. Samen met het team bepalen zij het beleid.

De naam De Pandelaar is gekozen omdat in de volksmond de school al vanaf 1939 De Pandelaar genoemd werd, terwijl het formeel steeds andere namen had. De straat waaraan de school grenst, heet namelijk ook De Pandelaar. Vanuit de historie werd de naam De Pandelaar voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1326, en werd toen geschreven als: Panthovelaer (een pandhoeve die aan het laar lag).

Het  schoolgebouw  stamt  uit  1939  en  heeft  al  verschillende  onderwijsvormen  (lagere school, VGLO en speciaal voortgezet onderwijs) binnen haar muren gehad.

De school ligt in een rustige wijk in het noord-oosten van Gemert aan de weg richting Erp. De hoofdingang is aan de St. Michaëlstraat. Het gebouw is de laatste jaren aangepast aan de eisen van deze tijd. In 2004 is er een nieuw stuk aangebouwd. Sinds mei 2018 zijn onze drie bovenbouw-groepen gehuisvest in een dependance direct naast onze school, deze locatie noemen we Het Pandje.

Momenteel hebben wij elf klaslokalen en een multifunctionele aula die gebruikt wordt voor allerlei doeleinden, van gymactiviteiten tot theaterproducties.