Zoekveld

Uw kind aanmelden

Aanmeldprocedure

Fijn dat u belangstelling toont om uw kind aan te melden op onze school. We groeien flink en dat is een goed teken. Onze onderwijskwaliteit en Jenaplanvisie worden gewaardeerd. Om deze kwaliteit te kunnen blijven bieden, hebben we sinds 2019 te maken met wachtlijsten. Dat heeft te maken met groepsgrootte en de beschikbare ruimte in onze school. En omdat we dan niet meer de verbonden gemeenschap kunnen zijn waar we zo trots op zijn.

Het is mogelijk uw kind(eren) al op zeer jonge leeftijd aan te melden op Jenaplanschool de Pandelaar.

Kinderen uit gezinnen waarvan één of meerdere kinderen de school al bezoeken of zijn ingedeeld, krijgen voorrang op plaatsing. Daarna bepaalt de datum van ontvangst van de vooraanmelding de volgorde van mogelijke inschrijving.

Werkwijze

Indien u Jenaplanschool de Pandelaar overweegt voor uw kind, kunt u uw kind voor-aanmelden middels het voor- aanmeldformulier. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

Ieder voorjaar verzorgen wij een open dag voor geïnteresseerde ouders/verzorgers. Dan staan onze deuren open en krijgt u uitleg over onze Jenaplanvisie en kunt u onze school in bedrijf zien. 

Rond de derde verjaardag, nodigen wij u samen met uw kind uit voor een kennismakingsgesprek met de instroomcoördinator. Mocht tijdens dit gesprek blijken dat wij niet het onderwijs kunnen bieden waaraan uw kind behoefte heeft, wordt dat zo spoedig mogelijk met u besproken en kunnen we samen nadenken over een passend alternatief.

Ongeveer 2 maanden voor uw kind 4 jaar wordt, wordt u opnieuw uitgenodigd. Dit keer voor een uitgebreid intakegesprek om de instroom in de kleutergroep zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het toelatingsbeleid vindt u hieronder.

 

PDF icon Toelatingsbeleid.pdf