Zoekveld

Tevredenheidspeiling leerlingen, ouders en personeel

Leerlingtevredenheidspeiling

We kunnen jullie wederom met trots de uitslag van een tevredenheidspeiling presenteren! In januari 2016 hebben alle 5e, 6e, 7e en 8e jaars kinderen de leerlingtevredenheidspeiling van BVPO (onderzoeksbureau) ingevuld. In de bijlage van dit Pandelaatje sturen we de samenvatting van de resultaten.

De kinderen beoordelen de school zeer goed met een cijfer 8.6! Dat vinden we natuurlijk superfijn! De kinderen waren in 2011 al heel tevreden op De Pandelaar, toen was het ‘rapportcijfer’ een 7.9. In 2016 is de waardering dus bijna een heel punt gestegen.

Vooral op de onderwerpen ‘de groep’ en ‘de juf/meester’ geven de kinderen aan erg tevreden te zijn en scoren we hoge punten, respectievelijk een 8.3 en een 9.2.

We vinden het goed om terug te zien dat de waardering van de zaakvakken flink is gestegen, van een 5.1 naar een 6.7. De andere manier van werken die we zijn ingeslagen met onze jenaplanopleiding, het stamgroepwerk waarin de zaakvakken thematisch worden aangeboden, werpt al duidelijk zijn vruchten af. We zien het ook als een uitdaging om dit nog verder uit te breiden en gaan voor een nog hoger punt bij een volgende peiling!

De kritiekpunten waar we mee aan de slag kunnen zijn ‘het vak taal’ en ‘extra opdrachten bij snel werken’. Het mooie is dat we tijdens onze laatste studiedag hier een start mee hebben gemaakt. Wij verwachten hier een verbetering in te kunnen realiseren.

Op vrijwel alle onderwerpen scoren we boven het gemiddelde van andere scholen (de referentiegroep) en boven de resultaten van vijf jaar geleden op onze eigen school. We zetten deze lijn graag zo door en willen hierbij alle kinderen bedanken voor het  invullen van de peiling en de hoge waardering die ze ons hebben gegeven!

 

Oudertevredenheidspeiling

In juni 2015 is de oudertevredenheidspeiling uitgevoerd bij ons op school. Alle ouders/verzorgers zijn hierover per mail benaderd door onderzoeksbureau BvPO en konden online een vragenlijst invullen.

98 ouders/verzorgers hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 49%. Omdat er meerdere ouders dubbel in de maillijst staan (zowel vader als moeder), mogen we er met 142 gezinnen op school zelfs vanuit gaan dat we meer dan de helft van alle ouders/verzorgers bereikt hebben.

De eerste conclusie die we uit de peiling kunnen trekken is dat u ‘zeer tevreden’ bent over De Pandelaar en de school beoordeelt met een cijfer 8.3. Ten opzichte van de vorige peiling in 2011, waar we door u werden beoordeeld met een 7.6, is de tevredenheid op alle gebieden vooruit gegaan. Ook ten opzichte van referentiescholen scoren we hoger dan gemiddeld. We zijn natuurlijk trots op deze uitslag.

Er is ook nagegaan aan welke aspecten van het onderwijs u de meeste waarde hecht. Wij vinden het mooi om te zien dat daarbij het aspect ‘sfeer’ voor u op de eerste plaats staat. Dat is ook iets wat bij ons als jenaplanschool en in het bijzonder bij ons op De Pandelaar hoog in het vaandel staat.

Er komen twee kritiekpunten naar voren uit de peiling. De ‘veiligheid op weg naar school’ en de ‘hygiëne en netheid binnen de school’. Op het gebied van hygiëne en netheid zien we gelukkig wel een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de peiling in 2011. Dit blijven aandachtspunten.

De resultaten van de schoolspecifieke vragen zijn niet in de bijlage verwerkt. Deze vragen gingen over: ‘vieringen en dagopeningskringen’, ‘het Pandelaa’tje’, ‘continurooster’ en ‘verslag en gesprek’.

U bent over deze onderwerpen tevreden tot zeer tevreden. Vooral het Pandelaatje en het continurooster worden hoog gewaardeerd. Dit geeft aan dat we op de goede weg zijn wat betreft deze aspecten. Uiteraard blijven we ook hier zoeken naar verbetering. Wij hebben deze onderwerpen toegevoegd aan de vragenlijst omdat ze voor ons van groot belang zijn. Mocht u goede suggesties en ideeën hebben, deel deze dan gerust met ons.

De resultaten zijn besproken met het bestuur en de MR. Er zijn actiepunten ter verbetering geformuleerd. Uiteraard wordt uitgegaan van de kritiekpunten, maar ook van sterke punten die we nog verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt het belang wat door u is aangegeven per onderwerp zeker meegenomen.

We hopen u hiermee tot zover voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij de directie.

 

Personeelstevredenheidspeiling

In november 2016 is de tevredenheidspeiling afgenomen bij het personeel. Het is heel fijn om terug te zien dat het personeel zeer tevreden is over de school. Het rapportcijfer wat uit deze peiling komt is een 8.5. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde.
De aspecten die belangrijk worden gevonden door het personeel worden ook zeer positief beoordeeld. De punten die de medewerkers op onze school het belangrijkst vinden zijn: pedagogisch klimaat, schoolklimaat, werkklimaat, management en externe communicatie. Deze vijf aspecten worden ruim boven het landelijk gemiddelde beoordeeld. Hierin worden we als school vergeleken met een referentiegroep. Er is nog geen vergelijking met een eerdere peiling, aangezien deze nog niet eerder heeft plaatsgevonden.
Als aandachtspunten komen de netheid en hygiëne van het schoolgebouw, de benutting van ICT mogelijkheden, meubilair voor personeel en vergaderingen naar voren. Op deze punten worden acties ondernomen. In het team worden vergaderingen geëvalueerd en bijgesteld. Op het gebied van ICT en meubilair zijn nieuwe investeringen gedaan, of gepland. Daarnaast worden enkele grote schoonmaakklussen uitbesteed, zodat het reguliere schoonmaakpersoneel meer ruimte heeft voor de dagelijkse hygiëne en netheid.
Over het algemeen komt ook uit deze peiling een zeer positief beeld, waar wij trots op zijn!

Hieronder vindt u in de bijlage de volledige samenvatting van de peilingen:

 

PDF icon Samenvatting leerlingentevredenheidspeiling jan2016.pdf PDF icon Samenvatting Oudertrevredenheidspeiling 14-15.pdf PDF icon Samenvatting personeelstevredenheidspeiling nov2016.pdf