Zoekveld

Planning en activiteiten

Hieronder treft u een overzicht van de activeiten in het schooljaar 2019 - 2020

September Datum
Stamgroepavond onderbouw 08-09
Stamgroepavond middenbouw 09-09
Stamgroepavond bovenbouw 10-09
Startgesprekken 24-09 en 29-09
Start kinderboekenweek 30-09

 

Oktober Datum
Week van meesters- en juffenfeest 05-10 t/m 09-10

 

November Datum

Groep 5 bezoekt 
Boerenbondsmuseum Jan&Jet

02-11
Schoolontbijt 04-11
Keuzecursus 06-11
Ouderfeest 20-11
Verslagen mee 23-11
Verslaggesprekken 26-11

 

December Datum
Verslaggesprekken 01-12   
Sinterklaasviering 04-12
Kerstviering 18-12

 

Februari Datum
Carnavalsbal in de avond 11-02
Opening schoolthema 24-02
Maart Datum
Keuzecursus 17-03
Open dag 26-03

 

April Datum
Verslagen mee 09-04
Verslaggesprekken 15-04
Verslaggesprekken 20-04
Centrale eindtoets 20-04 t/m 22-04
Koningsspelen 30-04

 

Juni Datum
Schoolfotograaf 03-06
Algemene ledenvergadering 07-06

 

Juli Datum
Kamp 8e-jaars 06-07 t/m 09-07
Groepsverdeling mee 12-07
Wenmoment 13-07
Schoolfeest tot 14.00u 14-07
Wenmoment 15-07
Welkomstochtend 21-07
Afscheidsavond 8e-jaars 21-07