Zoekveld

Schooltuin

De Pandelaar wil de kinderen uitdrukkelijk opvoeden met respect voor mens, milieu en natuur. Wij willen levend leren. Dat betekent dat we de wereld in de school willen halen. Tijdens wereldoriëntatie wordt zelfstandig leren en spelen afgewisseld door gestuurd en begeleid leren met als basis: ontdekken, ervaren en onderzoeken.  Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en de sociale ontwikkeling van kinderen.

Al 25 jaar gaan de kinderen van de midden- en bovenbouw lopend of op de fiets naar hun eigen schooltuin. Op deskundige wijze worden zij begeleid door mensen van de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (VELT). Wij vinden dat we samen met de kinderen en de ouders moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig de omgeving en de wereldruimte beheert.