Zoekveld

Basisprincipes en kernkwaliteiten

Jenaplanschool De Pandelaar heeft een duidelijke visie op onderwijs en opvoeding. De basisprincipes zijn vastgelegd in een 20-tal uitgangspunten die de gezamenlijke Jenaplanscholen onderschrijven. Deze principes zijn terug te vinden in onze schoolgids.

Kort samengevat gaan deze principes en/of uitspraken over een samenleving waarin het mens zijn optimaal tot zijn recht kan komen. Als we zeggen dat we zoveel mogelijk rekening moeten houden met alle aspecten van de mens, moeten we ervoor zorgen dat op school zowel gesprek, als spel, werk en viering elkaar afwisselen. De basisprincipes spelen in onze school een centrale rol in de vormgeving van ons dagelijkse werk, waarbij wij ook aandacht hebben voor het evalueren.
 

“Willen we wel wat we doen?”

 

“Doen we wel wat we willen?”

 

“Doen we de goede dingen?”

 

“Waar liggen de mogelijkheden tot verbeteringen?”