Zoekveld

Zorg: passend onderwijs

Passende zorg voor elk kind is juist op een jenaplanschool goed te realiseren. We willen het onderwijs zodanig vorm geven dat er vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen wordt gewerkt.

Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past.

Op de Pandelaar wordt handelingsgericht gewerkt. We gaan uit van pedagogisch optimisme en we zoeken samen naar een kansrijk en passend onderwijsaanbod voor ieder kind met zijn/haar specifieke behoeften. De stamgroepleiders gaan samen met de intern begeleider (IB-er)  kijken vanuit de verschillen en mogelijkheden van ieder kind. De IB-er is een collega met specifieke kennis die de stamgroepleider kan ondersteunen bij het interpreteren, organiseren en reflecteren van de mogelijkheden die betrekking hebben op ondersteuning.

Twee keer per jaar worden alle kinderen door middel van een groepsplan met de interne begeleider doorgesproken. Er worden afspraken gemaakt hoe er de komende maanden met het kind in de groep zal worden gewerkt en wat daarvoor nodig is. In het groepsplan worden de uitslagen van de Cito-toetsen vastgelegd, aangevuld met informatie vanuit de groepsleiding en ouders. Vanuit de groepsplannen worden de groepshandelingsplannen gemaakt. De specifieke behoeften van ieder kind per vakgebied worden hierin vastgelegd.

We combineren individuele leerbehoeften en richten het onderwijs zodanig in dat we hier zo goed mogelijk op kunnen aansluiten. Centrale vraag die we ons stellen: Wat heeft dit kind nodig van deze groepsleider, met deze groepsgenoten, op deze school met deze ouders.

·      Soms is er begrip nodig!

·      Soms is er uitdaging nodig!

·      Soms zijn er hulpmiddelen nodig!

·      Soms zijn er deskundigen van buitenaf nodig!

·      Vaak kunnen kinderen zelf heel goed bedenken wat ze nodig hebben.

 

Altijd staat het team klaar om samen met de ouders en het kind te werken aan de juiste uitdagingen en oplossingen.