Zoekveld

Samen werken

Op een jenaplanschool staan vier basisactiviteiten centraal:

• Samen in gesprek
• Samen spelen
Samen werken
• Samen vieren

Onder werken verstaan we het leren werken onder eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent leren plannen, uitvoeren, evalueren, hulp geven en hulp (leren) ontvangen. Dit doen we ten behoeve van het verwerken van kennis en opdoen van vaardigheden. Het werken is gericht op het vergroten van de persoonlijke expertise van een kind. Om het zelfstandig werken goed te laten verlopen wordt er structuur en rust geboden. Hierover worden met de kinderen duidelijk afspraken gemaakt. Ook nemen we ruimte en tijd om kinderen coöperatief te leren samenwerken.