Zoekveld

Samen spelen

Op een jenaplanschool staan vier basisactiviteiten centraal:

• Samen in gesprek
Samen spelen
• Samen werken
• Samen vieren

Spelen zien wij als een oervorm van leren. Spel en onderzoek gaan en lopen vaak in elkaar over. Spelen brengt ontwikkeling op gang en draagt bij aan de motorische, sociale- en taalontwikkeling. Het bevordert ook zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, problemen oplossen, plannen, fantasie en creativiteit. Samen spelen stelt eisen aan of stimuleert samenwerkingsvaardigheden en flexibiliteit.