Zoekveld

Samen vieren

Op een jenaplanschool staan vier basisactiviteiten centraal:

• Samen in gesprek
• Samen spelen
• Samen werken
Samen vieren

Wij vinden het belangrijk om samen de ervaringen te delen en aan elkaar te laten zien wat we geleerd, ontdekt of gemaakt hebben. Met vieringen werken wij op onze school aan een leef- en werkgemeenschap van kinderen, ouders en team. We zitten dan bij elkaar in een stamgroep of met de hele school in de vieringruimte en genieten van de verbinding met elkaar en van de kleine en grote activiteiten. Vieringen zijn een plaats van ontmoeting op De Pandelaar.
Door te vieren hoor je erbij: vieren is delen, verbeelden, respecteren, uiten, presteren en zorgt voor verbinding.